http://luatthelight.com/
http://luatthelight.com/

LS. Hà Trọng Đại

 Ông Hà Trọng Đại

LS ĐẠI
Học vấn:           Cử nhân Luật học
Nơi đào tạo:      Trường Đại học luật Hà Nội
Vị trí: Chuyên gia tư vấn pháp lý
Năm kinh nghiệm: 12 năm
Chuyên gia trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế đất đai, hôn nhân gia đình.
Từ năm 2006-2010: Chuyên gia tư vấn pháp lý Công ty luật TNHH tư vấn và đại diện pháp lý Bảo Minh.
-      Từ năm 2010-2015: Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ an ninh Toàn Cầu.
-       Phó Giám đốc Công Ty Luật The Light


Một số vụ việc tham gia giải quyết:

 
TT
TÊN KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG GIẢI QUYẾT
1
Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Thảo Lâm
Tư vấn pháp luật thường xuyên
2
Công ty TNHH Thiên Kỷ An
Giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán tài sản.
3
Công ty TNHH xây dựng Thương mại Quang Minh
Giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán, tham gia bảo vệ Doanh nghiệp trong giai đoạn thi hành án.
4
Công ty Cổ phần xây dựng Quốc tế Phú Cường
Tư vấn thành lập Công ty, các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật đối với Doanh nghiệp mới.
5
Công ty Cổ phần thương mại APN
Tư vấn thành lập Công ty, các vướng mắc về thuế, Tài chính, Lao động,…
6
Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác
Tư vấn các vấn đề về Doanh nghiệp, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Dân sự, Hình sự, đại diện theo uỷ quyền, tham gia tố tụng giải quyết các tranh chấp trong mọi lĩnh vực.

Bình luận