http://luatthelight.com/
http://luatthelight.com/

LS. Lê Huy Quang

 
 
Ông Lê Huy Quang
 
Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20150819_5.png 
Học vị:            Thạc sỹ  luật học
Nơi đào tạo:    Trường Đại Học Luật Quốc Gia Hà Nội
Chức vụ:          Luật sư - Giám đốc điều hành
Năm kinh nghiệm:  15 năm
Quản Lý: Từ năm 2000 - 2006 Phó phòng đại diện Văn phòng Luật sư số VII.
Từ năm 2007-2014 Giám đốc điều hành công ty Luật hợp danh Danzko - Đoàn Luật sư Hà Nội
Tư vấn cho rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tham gia tố tụng trong nhiều vụ án khác.
 


Một số vụ việc tham gia giải quyết:

 
TT
TÊN KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG GIẢI QUYẾT
1
Ocean Bank
Luật sư thuộc nhóm Luật sư tư vấn thường xuyên cho hai Ngân hàng về chính sách tài chính, thế chấp tài sả
, giải quyết các tranh chấp về Hợp đồng tín chấp, ….
2
An Bình Bank
3
Hệ thống Sài Gòn Smile
Tư vấn thường xuyên, giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
4
Công Ty TNHH M&D Việt Nam – Hàn Quốc
Tư vấn các quy định về quản lý Doanh nghiệp, tài chính, thuế, hợp tác kinh doanh,…
5
Công ty TNHH Nhà hàng JW Plus Hàn Quốc
Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích trong vụ án “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.
6
Công ty Cổ phần Ốc đảo – Chi nhánh Phú Quốc, Kiên Giang
Tư vấn, tham gia tố tụng xử lý vấn đề liên quan đến việc bồi thường khi thu hồi đất của hàng chục hộ dân..
7
Công ty TNHH WangFeng
Tham gia tố tụng trong vụ án “Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm”.
8
Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác
Tư vấn, xử lý các vướng mắc trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Dân sự, Hình sự..
 

 

Bình luận