http://luatthelight.com/
http://luatthelight.com/

LS. Lê Thanh Trang

Ông Lê Thanh Trang

 
 
 

Học vấn:           Cử nhân Luật học
Nơi đào tạo:      Trường Đại học luật TPHCM
Vị trí: Luật sư tư vấn pháp lý và tranh tụng
Năm kinh nghiệm: 15 năm
Luật sư trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế đất đai, hôn nhân gia đình.
-          Thư ký Tòa Hình
-          Nguyên Thẩm phán
-          Luật sư – Giám đốc Công ty Luật The Light chi nhánh TpHCM
 

Một số vụ việc tham gia giải quyết:

TT
TÊN KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG GIẢI QUYẾT
1
Công ty Thiên Đỉnh
Giải quyết Tranh chấp kinh doanh thương mại
2
Lại Văn Nghề
Giải quyết Tranh chấp chia thừa kế
3
Huỳnh Phú Quý
Giải quyết Tranh chấp Hợp đồng góp vốn
4
Công ty TNHH Thái Nguyễn
Giải quyết Tranh chấp Hợp đồng mua bán tài sản.
5
Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác
Tư vấn luật Doanh nghiệp, tham gia giải quyết các vụ án Hình sự, Dân sự, Sở hữu trí tuệ, ….

 

Bình luận