http://luatthelight.com/
http://luatthelight.com/

LS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

 
Học Vấn: Cử nhân Luật Học
Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội
Vị trí: Luật sư Tranh tụng và Tư vấn
Năm kinh nghiệm: 10 năm
Tham gia tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý trong mọi lĩnh vực
-          Công Ty Luật Tia Sáng
-          Công ty Luật The Light
 
 

Một số vụ việc tham gia giải quyết:

TT
TÊN KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG GIẢI QUYẾT
1
Công ty Nam Việt
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
2
Công ty Nam Việt
Giải quyết bản quyền nhãn hiệu
3
Huỳnh Phú Quý
Giải quyết tranh chấp Hợp đồng cho vay
4
HASONG VINA
Giải quyết Tranh chấp kinh doanh thương mại
5
Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác
Tư vấn luật Doanh nghiệp, tham gia giải quyết các vụ án Hình sự, Dân sự, Sở hữu trí tuệ, ….

 

Bình luận