http://luatthelight.com/
http://luatthelight.com/

Ls. Đặng Thị Hồng Thắm

 

1.      Đặng Thị Hồng Thắm

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật kinh tế

Nơi đào tạo: Khoa Luật - trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí: Luật sư Tư vấn và Tranh tụng

Năm kinh nghiệm: trên 2 năm

Chuyên gia tư vấn luật Kinh tế, Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân & Gia đình, Đầu tư, Thương mại,...

 

 

 

 

Một số vụ việc tham gia giải quyết:

TT

TÊN KHÁCH HÀNG

NỘI DUNG GIẢI QUYẾT

1

Nguyễn Hoài Sơn

Bảo vệ quyền lợi khách hàng bị Techcombank phong toả tài khoản

2

Vương Kiến Quốc

Phúc thẩm Ly hôn

3

Trần Thị Vân

Tranh chấp đất đai

4

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác

Tư vấn các vấn đề về Doanh nghiệp, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Dân sự, Hình sự, đại diện theo uỷ quyền, tham gia tố tụng giải quyết các tranh chấp trong mọi lĩnh vực.

 

Bình luận