http://luatthelight.com/
http://luatthelight.com/

Ls. Dương Ánh Nga

 

1.      Bà Dương Ánh Nga

 


Học Vấn: Cử nhân Luật Học

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP. HCM

Vị trí: Luật sư Tư vấnTranh tụng

Năm kinh nghiệm: trên 5 năm

Tham gia tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là: Các vụ việc có yếu tố nước ngoài, cụ thể: Ly hôn có yếu tố nước ngoài, Quốc tịch, Xuất nhập cảnh, làm thẻ thường trú, thường trú, gia hạn visa; Sở hữu trí tuệ; Đầu tư nước ngoài; Thừa kế,…

 

 

Một số vụ việc tham gia giải quyết:

TT

TÊN KHÁCH HÀNG

NỘI DUNG GIẢI QUYẾT

1

Ms. Catherine Florence Yuka Sao Mai

Xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; Xin nhập quốc tịch Việt Nam.

2

Mr. Maria Nicola Iosa

Tố giác tội phạm có yếu tố nước ngoài

3

Ms. Choi Eun Seo

Nhập quốc tịch Việt Nam

4

Lâm Thị Rén

Nhận vsà từ chối thừa kế di sản

5

Mr. Huy Cường

Sở hữu trí tuệ; Đăng kí bảo hộ quyền tác giả, …

6

Mr. Ru Nam Kyu

Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài.

7

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác

Tư vấn các vấn đề về Doanh nghiệp, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Dân sự, Hình sự, đại diện theo uỷ quyền, tham gia tố tụng giải quyết các tranh chấp trong mọi lĩnh vực.

Bình luận