Tư vấn miễn phí

Tất cả các vấn đề về luật pháp

Chúng tôi luôn hỗ trợ bạn 24/7

ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẠN


Xã hội ngày càng phát triển thì pháp luật ngày càng phải được tuân thủ. Nghề luật sư chúng tôi luôn là những người đi tiên phong trong việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải và công bằng xã hội. Chính vì vậy, nghề luật sư ngoài kiến thức chuyên sâu pháp luật, kiến thức tổng quát, kinh nghiệm thực tiễn thì đạo đức nghề nghiệp là yếu tố bắt buộc trong quá trình hành nghề.

[Đọc thêm]

Đối Tác

  •  
  •  
  •  
BỘ CÔNG THƯƠNG CẮT GIẢM 675 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Dự kiến sẽ có khoảng 675 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhiều hơn khoảng 60 điều kiện so với dự kiến ban đầu và chiếm khoảng 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng. Chi tiết Quyết định 3610a/QĐ-BCT năm...