Cố vấn cấp cao Trần Văn Nghĩa

https://tiasanglaw.com

Cố vấn cấp cao Trần Văn Nghĩa

Cố vấn cấp cao Trần Văn Nghĩa

 

Ông TRẦN VĂN NGHĨA - Cố vấn cấp cao

- Chức danh:

v Nguyên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ.

v Hiện nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam.

v Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa phía Nam - Cố vấn Ban chấp hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam.

Đăng ký tư vấn