Tranh tụng tại tòa án các cấp - Dịch vụ pháp luật Tia Sáng

https://tiasanglaw.com

Tranh tụng tại tòa án các cấp - Dịch vụ pháp luật Tia Sáng

Tranh tụng tại tòa án các cấp - Dịch vụ pháp luật Tia Sáng

Công ty luật Tia Sáng cung cấp đến khách hàng dịch vụ luật sư khởi kiện giải quyết các tranh chấp tại Tòa án theo QUY TRÌNH, THỦ TỤC cụ thể như sau

Các lĩnh vực tranh tụng tòa án mà Luật Tia Sáng cung cấp:

Luật Hình sự

Luật sư Tia Sáng tham gia tranh tụng các vụ án hình sự tại Tòa án 

Luật Dân sự

Giải quyết các tranh chấp dân sự, hợp đồng dân sự, các tranh chấp đất đai về pháp luật đất đai,...

Luật hành chính

Tham gia tranh tụng giải quyết các tranh chấp hành chính, hợp đồng thương mại,...

Đăng ký tư vấn