Luật sư Nguyễn Thị Bích Ngọc

https://tiasanglaw.com

Luật sư Nguyễn Thị Bích Ngọc

Luật sư Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Phó Giám đốc

Luật sư

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Học vấn

:

Cử nhân Luật - Trường Đại học Luật Hà Nội

Vị trí

:

Phó Giám đốc – Luật sư

Lĩnh vực

:

Luật sư tranh tụng, tham gia bào chữa các vụ án hình sự; tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn và giải quyết các tranh chấp Dân sự, Hình sự, Kinh doanh Thương mại, Lao động, Thừa kế, Hôn nhân Gia đình, Hành chính, Đất đai, Đầu tư, Tư vấn doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ…

Kinh nghiệm

:

10 năm

Tiểu sử

:

Luật sư Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tham gia bào chữa nhiều vụ án hình sự, nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và giải quyết các tranh chấp Dân sự, Kinh doanh Thương mại,... Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho nhiều Công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thông tin liên hệ

:

Số điện thoại liên hệ: 0906219287

Email: luatsubichngoc9922@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/bich.ngoc.75470

Fanpage: https://www.facebook.com/LuatsuBichNgoc

Đăng ký tư vấn