Nghị định 56/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

https://tiasanglaw.com

Nghị định 56/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Nghị định 56/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Nghị định 56/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

 Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

 Theo đó, trẻ em được coi là bị xâm hại tình dục trong các trường hợp sau:
-  Trẻ em bị hiếp dâm;
-  Trẻ em bị cưỡng dâm;
-  Trẻ em bị giao cấu;
-  Trẻ em bị dâm ô;
-  Trẻ em bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.
Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo ngay cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoặc cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc
Ngoài ra, Nghị định 56 cũng quy định một số các thông tin về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em sau đây cũng phải được bảo vệ trên môi trường mạng:
Thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em là các thông tin về: tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoạiđịa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.

Toàn văn Nghị định: 

Đăng ký tư vấn