TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ DOANH NGHIỆP

https://tiasanglaw.com

TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ DOANH NGHIỆP

TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ DOANH NGHIỆP

Trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, Chính Phủ vừa ra mắt website http://www.doanhnghiep.chinhphu.vn/. Đây là kênh thông tin chính thức tiếp nhận, trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, nhằm hạn chế tối đa việc cán bộ, bộ máy công quyền hạch sách, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

 

Ngày 06/8/2016, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: “Chúng tôi sẽ lập một website, qua đó, trực tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng  sẽ cùng các chuyên gia thu nhận, lắng nghe, điều chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.” Để thực hiện lời hứa đó, trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, Chính Phủ vừa ra mắt website http://www.doanhnghiep.chinhphu.vn/. Đây là kênh thông tin chính thức tiếp nhận, trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, nhằm hạn chế tối đa việc cán bộ, bộ máy công quyền hạch sách, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đây website của Chính phủ với doanh nghiệp, tiến tới sẽ có website của Chính phủ với người dân, với mục đích tăng sự thông tin tiếp cận của doanh nghiệp với Chính phủ và trả lời của Chính phủ được công khai, minh bạch.

"Với việc lập ra trang web tại địa chỉ: www.doanhnghiep.chinhphu.vn , Thủ tướng giao cá nhân tôi trực tiếp cùng các chuyên gia và các tổ công tác tiếp thu, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tới Chính phủ… Ai cũng có quyền truy cập, xem tất cả nội dung tại website của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Có thể nói qua hệ thống này các kiến nghị của doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt các cơ chế chính sách, các giao dịch, các chi phí trực tiếp… sẽ được các bộ, ngành, địa phương trả lời và Văn phòng Chính phủ sẽ thành lập tổ công tác để đôn đốc kiểm tra và trả lời trực tiếp cho doanh nghiệp với danh nghĩa Chính phủ trả lời cho doanh nghiệp” – Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết,

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, mặc dù hoạt động từ 1/10, nhưng do tập trung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ, nên bắt đầu từ 5/10, tổ giúp việc cho Bộ trưởng sẽ trực tiếp tiếp nhận các thông tin của doanh nghiệp. Trả lời câu hỏi của báo giới về việc website này có tiếp nhận các thông tin phản ánh tiêu cực và hướng xử lý như thế nào, người phát ngôn Chính phủ khẳng định: Chỉ đạo của Thủ tướng lập website này nhằm là công khai, minh bạch và tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, kể cả vấn đề cắt giảm các rào cản, cắt giảm các giấy phép con, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì... Những vụ việc báo chí và doanh nghiệp phản ánh là ở chỗ này chỗ kia yêu cầu doanh nghiệp phải nộp phong bao phong bì có không? Bộ trưởng khẳng định việc tiêu cực trong thực tiễn là có, có những lợi ích nhóm, có lợi ích của cá nhân, công chức, viên chức thi hành công vụ gây khó dễ cho doanh nghiệp, mặc cả với doanh nghiệp tỷ lệ phần trăm trong dự án. Chuyện đó thực tế là có. Chính vì thực tế như thế nên Thủ tướng chỉ đạo tất cả mọi việc công khai để ngăn chặn những nhóm lợi ích và hạn chế nhất những tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư. Khi nhận được những thông tin như vậy thì chúng tôi sẽ chuyển các cơ quan chức năng.

Có thể nói là nếu như phản ánh của các doanh nghiệp, của báo chí có chứng cứ, căn cứ xác đáng thì các cơ quan chức năng sẽ xem xét để đánh giá, nhất là cơ quan quản lý cán bộ của cấp đó. Nếu như tại địa phương thì Chính phủ sẽ chuyển về địa phương và yêu cầu cán bộ phải làm rõ, phải giải trình với lãnh đạo địa phương. Nếu như thuộc bộ thì bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, yêu cầu cán bộ bị phản ảnh phải giải trình rõ với các doanh nghiệp, dư luận của người dân và báo chí. Việc ra mắt website có thể nói là một tín hiệu đáng mừng cho Doanh nghiệp trước tình hình nhũng nhiễu dân, hạch sách của một bộ phận cán bộ công chức nhà nước hiện nay, củng cố lòng tin của dân chúng vào bộ máy lãnh đạo nhà nước ta.

 

Vic Nguyễn

Đăng ký tư vấn