MÔ HÌNH TỔ CHỨC NÀO PHÙ HỢP CHO THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC.

https://tiasanglaw.com

MÔ HÌNH TỔ CHỨC NÀO PHÙ HỢP CHO THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC NÀO PHÙ HỢP CHO THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC.

Chiều 9-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM, trong đó có việc thành lập TAND, VKSND TP Thủ Đức.

 “𝙀𝙢 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙤̀𝙖 𝙘𝙖̂́𝙥 𝙩𝙞̉𝙣𝙝, 𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙤̀𝙖 𝙘𝙖̂́𝙥 𝙝𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣”

Chiều 9-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM, trong đó có việc thành lập TAND, VKSND TP Thủ Đức.
----------------------------------------------------------------------
Trình bày tờ trình về việc thành lập TAND TP Thủ Đức, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu năm đề xuất.
Cụ thể, về thẩm quyền theo lãnh thổ, TAND TP Thủ Đức có thẩm quyền của ba tòa án cũ (TAND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức).
Về tổ chức bộ máy, ngoài bốn tòa chuyên trách (Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính) và bộ máy giúp việc, TAND Tối cao đề nghị thành lập thêm Tòa Kinh tế.
Ông ví von: Tính chất của TAND TP Thủ Đức là “em của tòa cấp tỉnh, anh của cấp huyện nhưng quy mô bằng tòa cấp tỉnh”. Do vậy, về biên chế, TAND Tối cao đề xuất Ủy ban Thường vụ QH giao bổ sung cho TAND TP Thủ Đức 180 biên chế (nằm ngoài tổng số biên chế đã giao cho TAND từ năm 2012), trong đó có 85 thẩm phán.
Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: "TP Thủ Đức vẫn là đơn vị hành chính cấp quận. Đây là sắp xếp lại đơn vị hành chính, không nên mở rộng phạm vi để phức tạp thêm. Án tới chừng đó, mình sẽ tính quy mô tòa án to hơn các khu vực khác là đương nhiên."
Tuy nhiên, trong dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình lại quy định: TAND TP Thủ Đức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của TAND cấp huyện và cấp tỉnh; việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định của TAND TP Thủ Đức chưa có hiệu lực pháp luật do TAND Cấp cao tại TP.HCM thực hiện.

Đăng ký tư vấn