PHƯỜNG/XÃ ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÊ GÌ VÀO SƠ YẾU LÝ LỊCH

https://tiasanglaw.com

PHƯỜNG/XÃ ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÊ GÌ VÀO SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHƯỜNG/XÃ ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÊ GÌ VÀO SƠ YẾU LÝ LỊCH?

Luật Chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân.

CÁN BỘ PHƯỜNG/XÃ ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÊ GÌ VÀO SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG DÂN?
 

Vừa qua, tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, một cán bộ xã đã phê vào phần lý lịch của tân sinh viên V.A là "bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương" rồi mang lên để chủ tịch xã ký, đóng dấu khi em đến UBND xã để hoàn tất những thủ tục còn lại cho hồ sơ nhập học.

Vậy việc lấy lý do gia đình chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, cán bộ xã Duyên Hà đã bút phê vào lý lịch sinh viên là đúng hay sai? Công ty Luật Tia Sáng xin giải đáp như sau:

Ngày 20/3/2014, Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trực thuộc Bộ Tư Pháp đã ban hành công văn số 1520/HTQTCT-CT năm 2014 hướng dẫn các địa phương xác nhận sơ yếu lý lịch cho công dân. Theo đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được phản ánh của báo chí và một số địa phương về việc một số Ủy ban nhân dân cấp xã đã xác nhận vào Sơ yếu lý lịch của công dân với nội dung "không chấp hành pháp luật, chủ trương của Nhà nước" do những hộ gia đình này không nộp đầy đủ các khoản thu của địa phương. Nội dung xác nhận này đã làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch.

Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, trong thời gian chưa ban hành Luật Chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân.

Toàn văn Công văn 1520/HTQTCT-CT năm 2014

Vic Nguyễn.

Đăng ký tư vấn