Luật thừa kế bảo hiểm xã hội mới nhất [Chi tiết 2023]

https://tiasanglaw.com

Luật thừa kế bảo hiểm xã hội mới nhất [Chi tiết 2023]

Luật thừa kế bảo hiểm xã hội mới nhất [Chi tiết 2023]

Sổ bảo hiểm xã hội của người chết có phải là tài sản thừa kế không? Người đóng BHXH từ 15 năm trở lên khi chết thì có được chia lại thừa kế lương hưu cho người thân hay không? Rất nhiều câu hỏi đã được gửi về cho Tia Sáng Law. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc qua bài viết luật thừa kế bảo hiểm xã hội mới nhất sau đây.

1. Người đang hưởng lương hưu qua đời. Người nhà có được thừa kế bảo hiểm xã hội không?

Người lao động đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, hoặc đang hưởng lương hưu mà qua đời, thì thân nhân được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở.

Đồng thời, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Cụ thể: 1- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai. 2- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 3- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. 4- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân thuộc diện 2, 3, 4 phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Mức hưởng tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì tỷ lệ này là 70%. Số thân nhân được xét hưởng tối đa không quá 4 người.

Nếu không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng hoặc có thân nhân đủ điều kiện hưởng hàng tháng nhưng lại có nguyện vọng hưởng tuất 1 lần (trừ trường hợp có con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) thì được giải quyết tuất 1 lần.

Trong đó, mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Trong trường hợp người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, hoặc đang hưởng lương hưu chết mà không có thân nhân thì trợ cấp tuất 1 lần thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

2. Sổ bảo hiểm xã hội của người chết có phải tài sản thừa kế không?

Căn cứ Điều 612 Bọ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 612. Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.”

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015 thì tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

– Vật trong quan hệ pháp luật dân sự là một sự vật có tồn tại, con người có thể chiếm hữu được, mang lại lợi ích cho người sở hữu và phải mang lại một giá trị đặc trưng. Tài sản dưới dạng vật thì có thể là tài sản tồn tại ở hiện tại hoặc tài sản hình thành trong tương lại (nhà ở, trang sức, đá quý,…)

– Tiền là một dạng đặc biệt của tài sản và là thước đo giá trị của một khối tài sản của một người nào đó. Tài sản được coi là tiền khi nó được Nhà nước công nhận và được lưu thông trong thị trường. Tiền có nhiều hình thức: tiền giấy hoặc tiền kim loại.

– Giấy tờ giá là một trong những loại tài sản khá phổ biến trong giao lưu dân sự hiện này, đặc biệt là trong giao dịch các hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005 giấy tờ có giá gồm các loại giấy tờ sau: hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái, các loại chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

– Quyền tài sản: Theo Điều 115 Bộ luật dân sự năm 2015: ” Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.”

Tức là quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự kể cả quyền sở hữu trí tuệ. Quyền tài sản gồm có quyền sử dụng đất, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm, quyền tài sản đối với phần góp trong doanh nghiệp, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng,…

Như vậy, khi một người mất đi thì tài sản thừa kế của họ sẽ tồn tại dưới 04 hình thức: vật, tiền, quyền tài sản và giấy tờ có giá.

Vậy đối chiếu theo quy định luật thừa kế bảo hiểm xã hội thì BHXH không thuộc các hình thức của tài sản nên cuốn sổ bảo hiểm này không được coi là tài sản thừa kế.

 Trên đây là mộ số thông tin về thừa kế bảo hiểm xã hội mà Tia Sáng nhận được nhiều câu hỏi quan tâm từ khách hàng. Quý khách cần tư vấn dịch vụ thừa kế hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

3. Thông tin liên hệ

Công ty Luật TNHH MTV TIA SÁNG

Địa chỉ: Phòng 2.3, tầng 2 tòa nhà Indochina. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM

Số điện thoại: 0989.072.079 | 0906.219.287

Email: tiasanglaw@gmail.com

Đăng ký tư vấn