Ly hôn nhanh mất bao nhiêu tiền [Chi tiết án phí ly hôn mới nhất 2023]

https://tiasanglaw.com

Ly hôn nhanh mất bao nhiêu tiền [Chi tiết án phí ly hôn mới nhất 2023]

Ly hôn nhanh mất bao nhiêu tiền [Chi tiết án phí ly hôn mới nhất 2023]

Một trong những vấn đề được khách hàng đặc biệt quan tâm khi ly hôn là ly hôn nhanh mất bao nhiêu tiền? Thời gian thực hiện thủ tục ly hôn mất bao lâu? Thủ tục ly hôn thực hiện như thế nào? Luật Tia Sáng tư vấn và giải đáp cụ thể:

1. Ly hôn nhanh mất bao nhiêu tiền - Án phí mới nhất năm 2023

Ly hôn là chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Khi xảy ra những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng và hai người không thể sống chung với nhau sẽ phải ly hôn. Và ly hôn diễn ra, đa số mọi người đều muốn giải quyết thủ tục ly hôn nhanh chóng. Vậy thì ly hôn nhanh mất bao nhiêu tiền là câu hỏi đại đa số khách hàng rơi vào trường hợp này đều quan tâm.

ly hôn nhanh mất bao nhiêu tiền

1.1. Án phí ly hôn nhanh hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay án phí ly hôn được quy định tại danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH về miễn, giảm, thu, nộp án phí như sau:

– Thuận tình ly hôn:

Trường hợp thuận tình ly hôn tức ly hôn không có giá ngạch thì án phí ly hôn sơ thẩm là 300.000 đồng.

– Đơn phương ly hôn:

Trường hợp đơn phương ly hôn phân chia tài sản, tức ly hôn có giá ngạch thì án phí ly hôn được tính như sau:

+ Tranh chấp tài sản từ 6.000.000 đồng trở xuống mức án phí là 300.000 đồng.

+ Tranh chấp tài sản từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng mức án phí bằng bằng 5% giá trị tài sản tranh chấp.

+ Tranh chấp tài sản từ 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng mức án phí bằng 20.000.000 đồng + 4% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng.

+ Tranh chấp tài sản từ 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng mức án phí bằng 36.000.000 đồng + 3% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng.

+ Tranh chấp tài sản từ trên 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng mức án phí bằng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 4.000.000 đồng.

+ Tranh chấp tài sản trên 4.000.000 đồng mức án phí bằng 112.000.000 đồng + 0.1% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 4.000.000 đồng.

Ví dụ: Hai vợ chồng anh A và chị B ly hôn tranh chấp tài sản chiếc xe có giá trị là 36.000.000 đồng. Trường hợp này nằm trong khung từ 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng, mức án phí sẽ là 5% giá trị tài sản tranh chấp tức 5% của 36.000.000 đồng là 1.800.000 đồng.

1.2. Ly hôn cấp phúc thẩm án phí hết bao nhiêu tiền?

Án phí ly hôn phúc thẩm đối với tranh chấp về hôn nhân và gia đình được quy định tại danh mục án phí, lệ phí tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH là 300.000 đồng. Mức án phí này áp dụng cho cả trường hợp thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn.

Thứ ba, tiền tạm ứng án phí ly hôn:

Điều 5 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH quy định về tạm ứng án phí như sau:

“1. Tạm ứng án phí gồm có tạm ứng án phí sơ thẩm và tạm ứng án phí phúc thẩm.

2. Tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự gồm có tạm ứng lệ phí sơ thẩm và tạm ứng lệ phí phúc thẩm đối với trường hợp được kháng cáo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.”

Theo đó, tiền tạm ứng án phí ly hôn bao gồm tiền tạm ứng án phí sơ thẩm và tạm ứng án phí phúc thẩm. Trong đó:

– Tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm:

Được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH như sau:

Mức tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm trong vụ án ly hôn thuận tình không có giá ngạch bằng mức án phí ly hôn sơ thẩm thuận tình không có giá ngạch.

Mức tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm trong vụ án ly hôn có giá ngạch bằng 50% mức án phí ly hôn sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí ly hôn sơ thẩm trong vụ án ly hôn không có giá ngạch.

– Tạm ứng án phí ly hôn phúc thẩm:

Mức tạm ứng án phí ly hôn phúc thẩm trong vụ án ly hôn bằng mức án phí ly hôn phúc thẩm, được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH

Ví dụ: Cũng trong trường hợp anh A và chị B ly hôn như trên thì mức tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm sẽ bằng 50% của 1.800.000 đồng là 900.000 đồng. Còn mức tạm ứng án phí ly hôn phúc thẩm là 300.000 đồng bằng mức án phí ly hôn phúc thẩm.

1.3. Án phí ly hôn đơn phương, án phí ly hôn thuận tình sơ thẩm:

Về bản chất, khi ly hôn đơn phương, ly hôn thuận tình hay ly hôn với người nước ngoài thì án phí ly hôn sơ thẩm đều chia làm hai dạng là ly hôn không có giá ngạch và ly hôn có giá ngạch.

Một là, án phí ly hôn không có giá ngạch:

Mức án phí ly hôn sơ thẩm không có giá ngạch mà các bên đương sự phải nộp là 300.000 đồng theo quy định tại Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Không có giá ngạch ở đây tức là không có tranh chấp về tài sản giữa các bên khi ly hôn.

Hai là, án phí ly hôn có giá ngạch:

Án phí ly hôn có giá ngạch được xác định dựa trên giá trị tổng tài sản các bên tranh chấp, theo các mức như sau:

– Giá trị tranh chấp dưới 6.000.000 đồng: án phí là 300.000 đồng;

– Giá trị tranh chấp từ 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng: án phí là 5% tổng giá trị tài sản tranh chấp;

– Giá trị tranh chấp từ 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng: án phí là 20.000.000 đồng + 4% phần vượt quá 400.000.000 đồng;

– Giá trị tranh chấp từ 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng: án phí là 36.000.000 đồng + 3% phần vượt quá 800.000.000 đồng;

– Giá trị tranh chấp từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng: án phí là 72.000.000 đồng + 2% phần vượt quá 2.000.000.000 đồng;

– Giá trị tranh chấp trên 4.000.000.000 đồng: án phí là 112.000.000 đồng + 0,1% phần vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Như vậy ta thấy, đối với án phí ly hôn sơ thẩm theo giá ngạch tổng giá trị tranh chấp tài sản của hai bên đương sự càng nhiều thì mức án phí ly hôn sơ thẩm lại càng cao. Quy định này cũng là một trong các quy phạm khuyến khích tinh thần tự thỏa thuận của các bên trong ly hôn, vì khi các bên thỏa thuận được về phân chia tài snar thì không phải nộp án phí theo giá ngạch.

1.4. Án phí ly hôn đơn phương, án phí ly hôn thuận tình phúc thẩm:

Cũng tại Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định án phí ly hôn phúc thẩm là 300.000 đồng. Đối với án phí ly hôn phúc thẩm, pháp luật không quy định về việc phân chia theo giá ngạch hay không theo giá ngạch mà áp dụng án phí chung cho tất cả các hình thức ly hôn.

Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn:

– Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm:

Được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm, nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

– Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn phúc thẩm:

Kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án cấp sơ thẩm về việc nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn phúc thẩm thì người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 10 ngày, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Các lưu ý về án phí ly hôn, tiền tạm ứng án phí ly hôn

– Nơi nộp án phí ly hôn: Đương sự nộp án phí ly hôn tại Cơ quan thi hành án dân sự.

– Không phải nộp hoặc nộp với mức thấp hơn mức quy định cảu pháp luật về án phí, tạm ứng án phí ly hôn nếu thuộc các trường hợp được miễn, giảm án phí, tạm ứng án phí ly hôn theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH.

2. Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn:

– Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm:

Được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn sơ thẩm, nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí, trừ trường hợp có lý do chính đáng;

– Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn phúc thẩm:

Kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án cấp sơ thẩm về việc nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn phúc thẩm thì người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 10 ngày, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

>>> XEM THÊM: Dịch vụ làm thủ tục ly hôn nhanh chóng mất bao nhiêu tiền?

3. Ai có nghĩa vụ nộp án phí ly hôn

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án hôn nhân và gia đình được xác định như sau:

Trường hợp vợ hoặc chồng có yêu cầu đơn phương ly hôn thì người yêu cầu phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng;

Trường hợp cả vợ và chồng cùng có yêu cầu thuận tình ly hôn thì mỗi người phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 150.000 đồng.

Trường hợp ngoài yêu cầu ly hôn, đương sự còn yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định của pháp luật thì người có yêu cầu phải nộp tiền tạm ứng án phí đối với 1/2 giá trị tài sản chung của vợ chồng.

Trường hợp ngoài yêu cầu ly hôn, đương sự còn yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng thì họ phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần họ yêu cầu chia trong giá trị tài sản mà Tòa án tạm tính theo hướng dẫn tại Điều 7 của nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTPTANDTC.

4. Các lưu ý về án phí thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn, ly hôn với người nước ngoài:

– Có một số bạn nhầm lẫn rằng ly hôn thuận tình là không có tranh chấp về tài sản nên án phí chỉ là 300.000 đồng. Nhưng xét về bản chất thì ly hôn đơn phương, ly hôn thuận tình hay ly hôn với người nước ngoài khác nhau ở chủ thể, sự tự nguyện ly hôn của các bên. Như vậy dù ly hôn thuận tình hay ly hôn đơn phương thì vẫn có thể có sự tranh chấp về tài sản xảy ra và vẫn có thể áp dụng án phí ly hôn theo giá ngạch như bình thường.

– Việc miễn và không phải chịu án phí ly hôn phúc thẩm chỉ áp dụng đối với người thuộc các trường hợp đó, không áp dụng đối với các đương sự còn lại.

>>> XEM THÊM: Ly hôn có yếu tố nước ngoài: Thủ tục và lệ phí như thế nào?

5. Nộp án phí ly hôn nhanh ở đâu?

Về nơi giải quyết thì theo điểm h khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

h) Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

Theo quy định trên, theo đó tòa án có thẩm quyền giải quyết là tòa án nhân dân cấp huyện nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

6. Thủ tục và mức án phí ly hôn hiện nay?

Để yêu cầu ly hôn được tòa án chấp nhận thì chị bạn cần thu thập chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp để thể hiện tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được..

Chứng cứ để chứng minh có thể là sự xác nhận và làm chứng của những người hàng xóm, những video, bản ghi âm các cuộc bạo lực, cãi vã,......Bạn cần thu thập để giao nộp cho tòa án thì tòa mới xem xét, chấp nhận yêu cầu ly hôn.

- Thủ tục đơn phương ly hôn:

Hồ sơ xin đơn phương ly hôn bao gồm:
- Đơn xin ly hôn;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

- Bản sao Hộ khẩu thường trú, tạm trú của vợ và chồng

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu của vợ và chồng

- Các giấy tờ chứng minh về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở (nếu có)…

- Bản sao giấy khai sinh của con

- Thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng của chị bạn đang cư trú, làm việc.

- Thời gian chuẩn bị xét xử: 4-6 tháng.

7. Lý do nên lựa chọn dịch vụ ly hôn nhanh của công ty Luật Tia Sáng

7.1. Những khó khăn khách hàng thường gặp

Ly hôn là quá trình không chỉ ảnh hưởng đến công việc, đời sống mà còn gây nhiều áp lực và sự mệt mỏi về mặt tinh thần. Khách hàng có thể gặp phải rất nhiều những khó khăn trong quá trình giải quyết như:

  • Thứ nhất, khó khăn về thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà.

Về nguyên tắc, Luật Hôn nhân và gia đình cũng như các văn bản pháp luật có liên quan không có quy định về hình thức của đơn ly hôn phải được viết tay hay đánh máy. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều người khi đi nộp hồ sơ ly hôn bị Tòa án trả lại với lý do không nhận đơn ly hôn viết tay. Vấn đề này hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Việc viết đơn bằng tay pháp luật không hạn chế, miễn sao nội dung đơn đáp ứng được đầy đủ yêu cầu mà pháp luật quy định.

Ngoài ra, để quản lý và điều tiết công việc dễ dàng hơn, mỗi Tòa án đều có lịch tiếp nhận hồ sơ khác nhau. Vì thế, bạn cần phải biết rõ ngày và thời gian làm việc của mỗi Tòa án để đỡ mất thời gian và công sức đi lại.

Thủ tục ly hôn nhanh có thể nói giai đoạn nộp đơn là giai đoạn đơn giản nhất rồi nhưng thực tế lại gặp quá nhiều khó khăn vậy sau khi Tòa án nhận đơn đi vào giải quyết thì chắc chắn rằng sẽ còn rất rất nhiều khó khăn khác nữa. Theo quy định của pháp luật thì ly hôn thuận tình khoảng hai tháng, ly hôn đơn phương khoảng 4 đến 6 tháng, tuy nhiên trên thực tế thời gian này là rất dài, có nhiều trường hợp chờ nữa năm trời mà vẫn không thấy tòa án thông báo gì cả, có nhiều trường hợp không thể ly hôn được.

Dịch vụ viết đơn ly hôn đầy chuyên nghiệp của công ty Luật Tia Sáng sẽ giúp khách hàng có thể giải quyết tất cả những nỗi lo lắng này một cách đơn giản.

  • Thứ hai, khó khăn từ phía bị đơn;

Trường hợp nếu bị đơn không đồng ý ly hôn thì sẽ tìm mọi cách để ngăn cản, gây khó khăn như: không cung cấp các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ ly hôn, không có mặt ở nơi cư trú… Có thể nói đây là vấn đề khó khăn nhất bởi nếu hai vợ chồng không thống nhất được vấn đề ly hôn thì việc ly hôn sẽ là một vụ tranh chấp, mà đã là tranh chấp thì thủ tục giải quyết chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp.

  • Thứ ba, khó khăn từ phía Tòa Án;

– Bước 1: Nộp hồ sơ ly hôn

Đây là giai đoạn đầu tiên cần phải làm để có thể giải quyết được vụ án ly hôn, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của Tòa án, đồng thời phải lên đúng ngày mà Tòa nhận đơn thì mới nộp được hồ sơ vì có một số Tòa họ quy định chỉ nhận hồ sơ vào những ngày chẵn hoặc lẻ khác nhau. Một trong những lí do mà người hay bị trả lại đơn nhất đó là viết sai, việc viết đơn ly hôn là vô cùng quan trong, Tòa án có cả một quy trình để xem xét đơn khởi kiện vì vậy bạn cần phải lấy nhiều đơn hoặc hỏi thật kỹ trước khi viết vì nếu viết sau Tòa sẽ trả về;

Để hoàn thành giai đoạn này có thể bạn phải đi đi lại lên Tòa án khoảng ba đến năm lần nếu bạn bổ sung được đúng hồ sơ cho Tóa án về mặt thời gian có thể mất khoảng 30 ngày

– Bước 2: Hòa giải giao nộp chứng cứ

Nếu bạn đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thì Chán án tòa án sẽ phân công thẩm phán để giải quyết yêu cầu ly hôn của bạn, lúc này thẩm phán được phân công sẽ gửi thông báo cho bạn về việc thụ lý và đóng án phí, sau đó sẽ thông báo cho bạn để lấy lời khai và hòa giải đây là giai đoạn vô cùng quan trong, nếu bạn không chứng minh được trường hợp của mình có đủ căn cứ để ly hôn thì rất có thể tòa sẽ trả lại hồ sơ, vì vậy cần phải nộp cho tòa những chứng cứ chứng mình về mâu thuẫn cửa vợ chồng bạn là đủ cở sở để ly hôn;

Để hoàn thành giai đoạn này sẽ mất khoảng từ 2-3 tháng;

>>> XEM THÊM: Dịch vụ luật sư bảo vệ vụ kiện ly hôn có bạo lực gia đình

– Bước 3: Mở phiên tòa xét xử việc ly hôn

Sau khi xem xét đầy đủ những lời khai và chứng cứ của các bên, nếu đã đủ hồ sơ và căn cứ thì Tòa án sẽ thông báo cho các bên biết về ngày giờ diễn ra phiên Tòa. Hồi đồng xét xử sẽ xem xét lại toàn bồ hồ sơ một lần nữa cùng với những gì và nguyên đơn và bị đơn đã trình bày trước tòa để đưa ra quyết định cuối cùng của mình;

Để hoàn thành giai đoạn này mất khoảng 30 ngày;

Trong suốt quá trình giải quyết các bước này, bạn phải tuân thủ theo đúng quy trình một cách đầy nghiêm ngặt và chính xác, chỉ cần sai một bước hay thiếu một loại giấy tờ cũng sẽ dẫn đến tình trạng Tòa án trả hồ sơ hay yêu cầu thực hiện lại từ đầu.

Không chỉ có vậy việc pháp luật quy định thời gian giải quyết và thực tế thường không giống nhau, thời gian giải quyết thông thường sẽ bị kéo dài hơn so với quy định, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể tự mình giải quyết, trong nhiều trường hợp có thể kéo dài đến 6 tháng thì Tòa án mới thụ lý.

Thứ ba: Khó khăn trong quá trình phân chia tài sản và con cái sau ly hôn
Phân chia tài sản khi ly hôn luôn là vấn đề khó giải quyết trong nhiều cuộc chia tay. Khó khăn từ việc xác định đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng? Người ngoại tình sẽ ảnh hưởng như thế nào khi phân chia tài sản? Có công sức đóng góp, duy trì và phát triển tài sản sẽ được chia tài sản theo tỷ lệ như thế nào? Trách nhiệm liên đới trong các khoản nợ? Phát hiện tài sản bí mật của vợ/ chồng có đòi chia được không?

Giành quyền nuôi con khi ly hôn cũng là vấn đề được rất nhiều ông bố, bà mẹ quan tâm khi cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn được nữa nhưng phải làm gì để chứng minh điều kiện nuôi con thì không phải ai cũng có thể thực hiện.

  • Thứ tư: khó khăn do thời gian giải quyết kéo dài

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì:

– Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình là từ 2 – 3 tháng nhưng thực tế thì gian còn hơn thế và nhiều trường hợp khách hàng ly hôn thuận tình nhưng không chứng minh được căn cứ ly hôn, do vậy mà không giải quyết được;

– Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương là từ 4 – 6 tháng, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn. Trên thực tế, thời gian không chỉ bị kéo dài hơn so với quy định mà khách hàng còn phải lên Tòa và thực hiện rất nhiều thủ tục hành chính rắc rối, ảnh hưởng đến công việc và cả đời sống.

7.2. Quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ly hôn nhanh của công ty Luật Tia Sáng

Hiểu rõ được mong muốn cũng như khó khăn của khách hàng, với phương châm hỗ trợ và giúp đỡ người dân trên mọi nẻo đường, công ty Luật Tia Sáng cung cấp dịch vụ ly hôn nhanh và chuyên nghiệp cho khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích như:

Hiệu quả và chất lượng công việc luôn là thứ mà chúng tôi quan tâm và đặt lên hàng đầu. Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tận tâm, kiến thức pháp lý vững vàng và dày dặn kinh nghiệm, mọi vấn đề và yêu cầu của khách hàng đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và triệt để. 99% khách hàng khi đến với Luật Tia Sáng đều hài lòng về dịch vụ của chúng tôi.

Thời gian giải quyết nhanh chóng, được đẩy nhanh tối đa. Chúng tôi tư vấn và giúp khách hàng giải quyết các vấn đề trong thủ tục ly hôn nhanh chóng. Trong nhiều vụ việc thì chúng tôi cam kết thời gian giải quyết chỉ cần một ngày, đặc biệt là bạn chỉ cần lên Tòa án 01 lần, tránh được rất nhiều những mâu thuẫn và bất đồng không đáng có.
Luật Tia Sáng cam kết với khách hàng không chỉ về hiệu quả công việc mà còn bởi tính chuyên nghiệp trong quy trình giải quyết. Mọi thông tin và bí mật đời tư khách hàng cung cấp đều được chúng tôi tin tưởng và bảo mật tuyệt đối.

Cùng với đội ngũ luật sư gạo cội, năng động, nhạy bén và chuyên viên pháp lý nhiệt tình, tâm huyết, công ty Luật Tia Sáng sẽ là cầu nối đem đến công lý và trả lại những quyền lợi đáng có mà khách hàng được nhận.

Với sứ mệnh luôn phục vụ tối đa vì lợi ích của khách hàng, Luật Tia Sáng tự hào là chỗ dựa vững chắc cho khách hàng nhiều năm nay. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói tại Hồ Chí Minh nhanh chóng với mức chi phí và thù lao hợp lý.

8. Quy trình thực hiện dịch vụ ly hôn nhanh của Luật Tia Sáng

Sau khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, Luật Tia Sáng thực hiện dịch vụ ly hôn nhanh theo các bước sau:

Bước 1: Luật Tia Sáng thực hiện việc tư vấn hồ sơ cần có và tiếp nhận hồ sơ ly hôn của khách hàng trực tiếp tại công ty hoặc đến trực tiếp nơi cư trú/làm việc của khách hàng (nếu khách hàng có nhu cầu). Trường hợp hồ sơ khách hàng cung cấp thiếu, Luật Tia Sáng hỗ trợ tư vấn thu thập thêm.

Bước 2: Cử Luật sư trực tiếp soạn đơn ly hôn theo mẫu của Tòa án và kiểm tra tính pháp lý đối với các giấy tờ mà Khách hàng cung cấp.

Bước 3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ ly hôn lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Bước 4: Đại diện khách hàng đóng tiền tạm ứng án phí và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bước 5: Cử Luật sư theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục ly hôn và cập nhật tình hình cho Khách hàng.

Bước 6: Nhận kết quả từ phía Tòa án và bàn giao kết quả cho Khách hàng tại công ty hoặc giao tận nhà cho Khách hàng.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm Luật sư tư vấn hôn nhân và gia đình hay các dịch vụ ly hôn nhanh, dịch vụ pháp lý khác, vui lòng liên hệ LUẬT TIA SÁNG để tư vấn và giải đáp kịp thời.

9. Thông tin liên hệ

Công ty Luật TNHH MTV TIA SÁNG
Địa chỉ: Phòng 2.3, tầng 2 tòa nhà Indochina. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM
Số điện thoại: 0989.072.079 | 0906.219.287
Email: tiasanglaw@gmail.com

Đăng ký tư vấn